Utställning: Vattnet kommer!

Hur påverkar ett varmare klimat våra kuster och hur mycket kommer havet kunna stiga? Och vad händer med samhället när landskapet förändras? Forskare vid SLU Alnarp och Lunds universitet lyfter frågorna i utställningen Vattnet kommer! som visas på SLU Ultuna i mellan den 11 september och 11 oktober.

Varmt välkomna!

Utställningens delar

Förstå!

Här får du reda på något om varför havet stiger, och hur och varför det drabbar så olika. Vi berättar om vattendroppar som utvidgar sig och om landisar som smälter, men också om hur strändernas karaktär och landhöjningens utbredning gör att stigande havsnivåer drabbar olika. Och sist men inte minst betonar vi kunskapen att havet stiger, men att vi inför framtiden inte vet hur mycket och med vilken hastighet. 

Acceptera!

Här skapar vi förståelse för kustlandskapets dynamik, där havet utan havsnivåhöjningen varierar under dygn, år och relaterat till väderlek. Ibland är det högt eller våldsamt, ibland tillbakadraget eller lugnt. Redan idag tar havet land, men ger också tillbaka. Med ett hav som stiger blir förändringarna på sikt mer omfattande, och detta är viktigt att lyfta och diskutera. Vilka värden står på spel? Och vilka förlorade värden måste vi ge oss tid att sörja?

Agera!

Här visar vi med olika exempel från Sverige och från en värld betydligt längre bort, hur man kan förhålla sig till hotet från ett hav som stiger eller stormar som riskerar att rasera älskade landskap och stora samhällsinvesteringar. Exemplen är på intet sätt heltäckande men rymme rallt från ett byggande av skydd i en "konflikt" med havet, till att "förnya relationen med havet" genom samarbete: skapa landskap med havet, vara i det, eller äta och dricka det. 

Utställningskarta

Seminarier

11:00
Se mer

Seminarie 1

11:00 - 12:00
Lägg till i kalender 2017-09-30 11:00:00 2017-09-30 12:00:00 Europe/Stockholm Seminarie 1 SLU False YYYY/MM/DD
12:00
Se mer

Seminarie 2

12:00 - 13:00
Lägg till i kalender 2017-09-30 12:00:00 2017-09-30 13:00:00 Europe/Stockholm Seminarie 2 SLU False YYYY/MM/DD
13:00
Se mer

Seminarie 3

13:00 - 14:00
Lägg till i kalender 2017-09-30 13:00:00 2017-09-30 14:00:00 Europe/Stockholm Seminarie 3 SLU False YYYY/MM/DD
Vattnetkommer2-FotoBodilJohansson.jpg

Bakgrund

Utställningen Vattnet kommer! lyfter frågan om att havet stiger och att detta kommer påverka våra kuster på olika sätt. Den handlar också om hur vi hanterar dessa förväntade förändringar. Vilka strategier finns? OCh hur kommunicerar vi frågan? 

Bakgrunden för utställningen är ett MSB-finansierat forskningsprojekt genomfört vid kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet och institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU. Utgångspunkten för projektet har varit att måla upp och veckla ut en karta över hur man i Sverige och på andra håll i världen diskuterar och hanterar att kustlinjen kontinuerligt kommer "ritas om" och landskap som förut varit torra blir fuktigare. 

Målet med projektet är att på sikt finna nya vägar till planering och utformning av den fysiska miljön inför hotet om stigande havsnivåer, eftersom den regionala och kommunala planeringen fortfarande är splittrad och fragmentarisk. Ett problem är att det trots insikten om framtida hot råder osäkerhet, dels om förändringarnas magnitud och tidsperspektiv, dels om hur planering av en osäker och föränderlig naturmiljö bäst hanteras. 

isberg-AnnikaCarlsson beskärd.jpg

Information och bokning

För mer information om bokning och utställningens öppetttider samt kontaktuppgifter hittar du på länken nedan.

Twitter • Facebook • Instagram • #slu40

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Telefon: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen