Utställning:
Vattnet kommer!

Hur påverkar ett varmare klimat våra kuster och hur mycket kommer havet kunna stiga? Och vad händer med samhället när landskapet förändras? Välkommen att se utställningen Vattnet kommer! som visas på SLU Ultuna i mellan den 11 september och 11 oktober.

Utställningen

Att havsnivåerna stiger råder det knappast något tvivel om. Men hur fort går det? Och vad innebär extremsituationer som storm och skyfall? Det är omöjligt att veta exakt. Ändå måste vi planera för det som kan hända.

Utställningen Vattnet kommer! visar på landskapsförändringar, förhållningssätt och strategier i förhållande till ett hav som stiger. Naturvetenskapliga forskningsresultat möter metoder baserade i konst och design, som syftar till att ge bättre plats för att förstå, men också acceptera för att kunna agera på bästa sätt.

Med exempel från Skåne, Europa och övriga världen speglas hur människor, beslutsfattare, arkitekter och planerare i utsatta områden förhåller sig till hotet om stigande havsnivåer i planering och design av ett föränderligt landskap och hur alternativa metoder kan leda till olika svar på vilka åtgärder som är lämpliga. Du som besökare kan pröva dina egna idéer på det blåa bordet med deltasand.

Utställningens tre delar

Förstå!

Här får du reda på något om varför havet stiger, och hur och varför det drabbar så olika. Vi berättar om vattendroppar som utvidgar sig och om landisar som smälter, men också om hur strändernas karaktär och landhöjningens utbredning gör att stigande havsnivåer drabbar olika. Och sist men inte minst betonar vi kunskapen att havet stiger, men att vi inför framtiden inte vet hur mycket och med vilken hastighet. 

Acceptera!

Här skapar vi förståelse för kustlandskapets dynamik, där havet utan havsnivåhöjningen varierar under dygn, år och relaterat till väderlek. Ibland är det högt eller våldsamt, ibland tillbakadraget eller lugnt. Redan idag tar havet land, men ger också tillbaka. Med ett hav som stiger blir förändringarna på sikt mer omfattande, och detta är viktigt att lyfta och diskutera. Vilka värden står på spel? Och vilka förlorade värden måste vi ge oss tid att sörja?

Agera!

Här visar vi med olika exempel från Sverige och från en värld betydligt längre bort, hur man kan förhålla sig till hotet från ett hav som stiger eller stormar som riskerar att rasera älskade landskap och stora samhällsinvesteringar. Exemplen är på intet sätt heltäckande men rymmer allt från ett byggande av skydd i en "konflikt" med havet, till att "förnya relationen med havet" genom samarbete: skapa landskap med havet, vara i det, eller äta och dricka det. 

Exempel: Att dansa klimatförändringen

Konstnärliga metoder kan vidga förståelsen

Vad händer på bilden ovan? Höganäs är en av de kommuner som kan drabbas av hårt av stigande vattennivåer.

Med uppgiften att "vandra den framtida vattenlinjen" och "dansa vågornas rörelser" utvecklade koreograf Ríonach Ní Neíll i samarbete med professor Carola Wingren och SLU-studenter en koreografi längs en tänkt högvattenlinje vid Höganäskusten en stormig dag om hundra år. Koreografin gav studenterna ny kunskap och öppnade upp för en offentlig debatt på det lokala biblioteket och i media. 

Dansen ingick i en kurs på mastersnivå inom landskapsarkitektur och dokumenterades på olika sätt (Fotot ovan är taget av John S Webb). I utställningens del Acceptera! får du veta mer om projektet.

vattnet600x423.jpg

Boka visning

Visningar kan bokas tisdagar och torsdagar kl. 13, 14 och 15, mellan den 11 september och den 11 oktober. Andra tider kan bokas i mån av tid efter överenskommelse. Utställningen finns i Ulls hus, plan 2, och håller öppet vardagar kl. 8.00-16.00.

Varmt välkommen att boka en visning eller ställa en fråga.

 

vattnetbildbakgrund.jpg

Bakgrund

Utställningen Vattnet kommer! lyfter frågan om att havet stiger och att detta kommer påverka våra kuster på olika sätt. Den handlar också om hur vi hanterar dessa förväntade förändringar. Läs mer om tankarna bakom utställningen i SLU:s kunskapsbank.

Kurator för utställningen är Carola Wingren, professor på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU. Grafisk form och scenografi av Design Annika Carlsson. Utskrifter: Mediaverkstaden Skåne, Malmö.

Utställningen bygger på ett forskningsprojekt finansierat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och ett samarbete mellan forskarna Tomas Germundsson (projektledare), Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet samt Carola Wingren och Kristina Blennow vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU, Alnarp.

Utställningen visades tidigare i år på Form/Design Center i Malmö och sätts nu upp i reviderad form på SLU i Uppsala. Nyuppsättningen är en del i firandet av att SLU fyller 40 år samtidigt som SLU:s miljöanalys fyller 20 år som verksamhetsgren vid SLU.

Twitter • Facebook • Instagram • #slu40

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Telefon: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen